Executive PA 

Training Course

Overview

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบอย่างดีเยี่ยม สำหรับผู้ที่ต้องการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ในขอบเขตงานบริการระดับส่วนตัวเพื่อดูแลบุคคลสำคัญ มหาเศรษฐี หรือผู้บริหารระดับสูง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับคือ ความรู้ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของบุคคลชั้นนำระดับโลก 

เรียนรู้อย่างมีแบบแผนตามหลักการของบัตเลอร์อังกฤษ

ถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับรางวัลระดับโลก เคยรับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิดให้กับผู้มีชื่อเสียง ผู้นำ มหาเศรษฐี และบุคคลสำคัญระดับโลก อีกทั้งยังผ่านประสบการณ์กว่า20ปีในสายงานบริการ พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียน

บริการจัดคอร์สส่วนตัว ปรับเนื้อหาตามต้องการ

หลักสูตรของเรา สามารถทำการฝึกสอนคอร์สส่วนตัวได้ที่บ้านของผู้ว่าจ้างหรือห้องประชุมขององค์กร เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์และสถานที่จริงให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และยังสามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง องค์กร หรือสถาบันได้

Course Syllabus

เนื้อหาหลักสูตรมีดังนี้

DAY 01

Orientation & Luxury Service Delivery

 • เปิดประตูสู่โลกแห่งงานบริการส่วนบุคคล  (Private Service Orientation)

 • บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยส่วนตัว/บัตเลอร์  (Roles of the Butler/PA)

 • เพราะรู้จัก จึงรู้ใจ (HNWP,VVIP - Knowing the affluence) 

 • ทัศนคติที่ ‘ใช่’ และ กฏทอง 5 ประการ งานสำเร็จ (Intelligent Luxury - The Right ‘Mindset’ And Best Practice) 

 • เรียนรู้การนั่งในใจลูกค้ารวย (Personalization & Need anticipation)

 • เทคนิคการจัดการกับปัญหาต่างๆหน้างาน (Problem Handling) 

DAY 02

Social Grace

 • มารยาทในการทำงานกับบุคคลระดับโลก (Etiquettes & Protocols)

 • Body Language (The Silent Leadership) 

 • สื่อสารอย่างไร ถูกใจต่างชาติ (Cross Cultural Communication & Team work)

 • บริหารความเป็นผู้นำ (Service Leadership) 

 • FAQ - Career Insights 

DAY 03

Every day Entertainment

 • การจัดโต๊ะอาหารและการเสริฟ (Table setting and service) 

 • การจัดโต๊ะแบบต่างๆ (Table and tray lay-ups)

 • In-room dining 

 • ซิลเวอร์ บัตเลอร์ การเสริฟแบบจานเดี่ยว (Silver,Butler and Plated service)

 • ลำดับขั้นตอนการเสริฟ (The order of service) 

 • การบริการชา กาแฟ (High Tea and coffee service)

 • เรียนรู้ความแตกต่าง (Learning the different varieties)

 • การเตรียมและการเสริฟ (Preparation and serving) 

DAY 04

The Traveling PA

 • การดูแลแต่งกาย (Valet skills) 

 • การดูแลรองเท้า (Care of Shoes) 

 • ‘วางแผนการเดินทางอย่างไรให้ปัง’ (Travel planning)

 • จัดกระเป๋าเพื่อการเดินทาง (Packing & Unpacking)

 • งานเพอเฟ็คด้วยเช็คลิสต์ (Checklist Usage)

**Complimentary selection of check lists** 

DAY 05

The Drawing Room

 • ความรู้เรื่องไวน์ การผสมเครื่องดื่มสูตรต่างๆ Wine ,Champagne and mixology

 • การเก็บรักษา (Storage & Inventory)

 • การเสริฟ (Serving With Style)

 • บริการซิการ์ (Cigar service)

 • โลกของซิการ์ (Introduction to the Gentleman's World)

 • การเสริฟซิการ์ (Serving) 

 • การเก็บรักษา (Storing)

 • Graduation Ceremony - Certificate Presentation 

การประเมินผล

มีการวัดผลเพื่อประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมอบรมและติดตามผลงาน

1. Pre and Post Module Quiz

การวัดผล ก่อน และ หลังคอร์ส Pre and Post Module Quiz 

มีการวัดผลทั้งก่อนและหลังการเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานและพัฒนาการของนักเรียนเพ่ือการช่วยเหลือ ติดตามการพัฒนาของแต่ละบุคคล การวัดผลมีทั้งรูปแบบของข้อสอบและการประเมินจากทัศนคติ ความตั้งใจในการเรียน และการลงมือปฏิบัติจริง 

2. PA Journal 

ในช่วงของการลงมือปฏิบัติการจริงหน้างาน ทั้งการฝึกงานและทำงานจริง ทางสถาบันมีบันทึกเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของนักเรียน เพื่อการโค้ชในสายอาชีพและการช่วยสร้างโปร์ไฟล์งานให้กับนักเรียนในอนาคต 

Certificate

นักเรียนจะได้รับใบผ่านการอบรมหลังจากการจบการศึกษา และการสอบผ่านตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

๐ นายจ้างที่ต้องการยกระดับความสามารถและทักษะของผู้ช่วยส่วนตัว 

๐ ลูกเรือของสายการบินพาณิชย์ ที่ต้องการก้าวข้ามมาสู่สายงานบริการส่วนบุคคล เช่น ผู้ช่วยผู้บริหาร หรือ ลูกเรือสำหรับเครื่องบินส่วนตัว

๐ บุคคลในสายงานบริการ ที่อยากเพิ่มพูนความรู้ในทักษะงานบริการชั้นสูง

๐ นักศึกษาในสายงานบริการ ผู้ช่วยพยาบาล พยาบาล หรือสาขาวิชาใกล้เคียง 

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

5 วัน (30 ชั่วโมง) และ ระยะเวลาฝึกงานและติดตามผล 3 เดือน 

 

สถานที่

ศูนย์ฝึกอบรม ซอย เย็นอากาศ 2 

สาทร กรุงเทพ 

(ทางสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ ยกเลิก และแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

 

ความสามารถเฉพาะตัวที่ได้พัฒนาขึ้น เมื่อเรียนจบหลักสูตร (Achieved competencies) 

 • การบริหารจัดการตัวเอง (Self management)

 • ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interpersonal skills)

 • การบริการอย่างมืออาชีพ (Service excellence)

 • การจัดการแก้ไขปัญหา (Problem handling) 

 • ทักษะบัตเลอร์ (Butlering)

 • การดูแลการแต่งกาย (Valet)

 • ทักษะงานบริการระดับสูง (Advanced hospitality management) ​

ติดต่อสอบถาม หรือ สมัครเรียนได้ที่ 

Email : info@firstclassservice.co.th

โทร 66 816595595

LIne@ : @firstclass

Course Format

This ‘On line to Off line’ course is delivered through workshops and on line materials. The course can be delivered in Thai and English.

It is a combination of ;

 • Fun Activity based Workshops

 • ‘Real play’ for effective work application

 • Assessment : On line Quiz

 • Real work experience through the Internship (Optional)

Course Compatibility

Our Executive Personal Assistant Course Materials are fully compatible with PC’s, Mac’s, Laptop, Tablet and Smartphone devices.

Course Duration

The Executive Personal Assistant Essentials Course is a 5 day course.

Watching the on line clip is an optional alternative to complete the course in full dimension.

This is only a guide to the learning hours required and it depends on how quickly the learner can absorb the information and practice to perfection.

Contact Us
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

All Copyright Reserved © 2018 / First Class Service Training co.ltd